psychologická poradna, manželské a rodinné poradenství, skupinová terapie

V této rubrice budu uveřejňovat něco, co není příliš dobré dělat. Pokusím se zde uvádět některé obecné rady pro problémové a tíživé situace, se kterými se můžeme ve svém životě setkávat. Nedomnívám se, že by tyto rady mohly něco zásadního vyřešit (jsou přece jen obecné a neberou v úvahu specifičnost jednotlivých případů a situací, ve kterých se objevují). Snad ovšem mohou zabránit některým ukvapeným a překotným reakcím, které potom mohou ztížit možnost skutečného řešení a vyřešení problémů.

Co dělat a nedělat při objevení nevěry partnera?

 • Pokud je to jen trochu možné, nereagujte navenek okamžitě a nekonfrontujte nevěrného partnera/ku. Před otevřením tohoto problému si celou situaci nejdříve promyslete, zvažte optimální postup, případně se obraťte na odbornou pomoc. Po zveřejnění toho, že o nevěře víme, se často tento problém řeší podstatně obtížněji.
 • Braňme se tomu, abychom o nevěře partnera/ky informovali rodiče, přátele, děti dříve, než budeme rozhodnuti, jak budeme tento problém řešit. Čím více je informováno lidí, tím nižší šance na elegantní řešení nevěry. Pokud potřebujete s někým o nevěře partnera/ky mluvit, vyhledejte spíše odborníka, který není v problému emočně angažován a nemusí stranit ani Vám, ani Vašemu partnerovi/partnerce.
 • Braňme se předčasným ultimátům a závěrům, které bycho těžko brali zpět.
 • Pokud je to jen trochu možné, nedělejte scény, nebuďte vůči nevěrníkovi agresivní, nevystavujte jej zbytečným opakovaným výslechům. Nevěrníci mají totiž sklon hledat dodatečné důvody k ospravedlnění svého počínání.
 • Nedotazujte se nevěrného partnera opakovaně na podrobnosti nevěry a nedávejte otázky typu: "Proč jsi to udělal?" (nechtějte, aby Vám vysvětlil důvody své nevěry v době vybuzených emocí).
 • Nesnažte se sejít s mimomanželským partnerem nevěrníka.
 •  

Co dělat a nedělat, když partner žárlí?

 • Se žárlivcem nediskutujte. Žárlivec dokáže obratně zneužít Vašich argumentů k rozvíjení svého žárliveckého bludu.
 • Pamatujte, že u žárlivosti se zpravidla nejedná o logické a rozumné úvahy. Žárlivost bývá často nutkavá a nelogická. Proto nefungují racionální argumenty.
 • Nedělejme unáhlená a rychlá rozhodnutí, kterých bychom později litovali.
 • Co nejdříve se obraťte na odborníka, se kterým můžete minimálně prodiskutovat perspektivu vašeho vztahu a případně další strategii soužití se žárlivcem.

Co dělat a nedělat, když nás partner vydírá?

 • Nenechte se vydírat, nesnažte se vyhovět vyděračovým podmínkám (je jedno o jaký druh a jaký kalibr vydírání se jedná). I když splníte vyděračovu podmínku, nedosáhnete řešení, vyděrač bude zpravidla své podmínky rozšiřovat.  Vyděrače zpravidla není možno uspokojit.
 • Pokuste se vyděrači nabídnout racionální a zralé řešení (například návštěvu odborníka...).
 • Pokud někdo vyhrožuje sebevraždou, uvažujte velmi reálně o rozchodové variantě řešení.

Co dělat a nedělat, pokud máte ve vztahu pocit nudy?

 • Uvědomte si, že je nejvyšší čas, abyste se začali o svůj vztah starat. Pokuste se iniciovat nějaké (třeba drobné) společné akce, které mají šanci na to, aby zaujaly vás oba, a abyste je oba prožívali spíše pozitivně a příjemně.
 • Vyvarujte se řešit nudu v jednom vztahu tím, že si najdete mimomanželského partnera. Vytváření nového vážného vztahu v situaci, kdy nemáme uzavřen vtah předchozí je spojeno se značným rizikem špatného výběru nového partnera.
 • Uvědomte si, že máte k dispozici 3 druhy volného času: 1. čas rodinný (ten trávíme s příslušníky rodiny, příbuznými, dětmi...), 2. čas párový (ten trávíme pouze s partnerem, bez dětí a příbuzných) a 3. čas individuální (čas, který trávíme sami, bez rodinných příslušníků a partnera). Všechny tři časy jsou důležité a pokud je to alespoň trochu možné, měli bychom se snažit, abychom čerpali jednotlivé druhy času co nejrovnoměrněji. Výraznější disproporce vedou často ke vztahovým problémům (někdy právě k pocitům stereotypu a nudy).

Co dělat a nedělat, když partner  hraje na výherních automatech (gambluje)?

 • Být jednoznačný a důsledný a vyžadovat okamžité absolutní ukončení hraní, nesmlouvat, nedělat ústupky a kompromisy.
 • Pokud toho není hráč schopen, obůrátit se na odbornou pomoc a požadovat jednoznačně léčení gamblera (ambulantně nebo hospitalizace).
 • Okamžitě ukončit pravidelný přísun finančních prostředků gamblerovi, kontrolovat jeho finance (denní příděly nejnutnější hotovosti).
 • Dohodnout systém a harmonogram placení dluhů.

Co dělat, když zemře někdo z našich blízkých?

 • Nebraňte se truchlení a vzpomínání na zemřelého.
 • Povídejte o svém zármutku blízkým lidem kolem sebe.
 • Zabývejte se praktickými záležitostmi, které souvisejí s úmrtím a přípravou pohřbu.
 • Přeorganizujte prostory, ve kterých se zemřelý převážně pohyboval (úklid, přeorganizování nábytku...)
 • Důstojně se se zemřelým rozlučte (význam rituálu pohřbu).
 • Nesnažte se "uchránit" před kontaktem se smrtí děti (spíše jim odpovídejte na jejich otázky, vysvětlujte).
 • Případně vyhledejte pomoc psychologa.

Co dělat, když si vybíráme poradce nebo psychoterapeuta?

 • Zjistěte si co nejvíce informací o práci a odborném vývoji poradců či terapeutů, mezi kterými vybíráte (webové stránky, novinové články, publikace...)

 • Pokud máte možnost, zjistěte si reference od lidí, kteří služeb zvažovaného poradce či terapeuta již využili.

 • Hledejte takového poradce či terapeuta, u kterého předpokládáte, že vám bude vyhovovat také osobnostně (Ne všichni lidé si osobnostně vyhovují, což neznamená, že jsou špatní. Spíše může jít o to, že komunikují na poněkud odlišných "vlnových délkách".)

 • Vyhněte se všem, kteří nabízejí "vše".

 

Kontakt

Psychologporadna - Mgr. Lubomír Smékal

lsmekal@gmail.com

Žerotínovo náměstí 8
Olomouc
779 00
www.lubomirsmekal.cz

+420603248178

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode