psychologická poradna, manželské a rodinné poradenství, skupinová terapie

Naše služby

Služby

Psychoterapie a poradenství

 

Individuální a párové konzultace

 • pomoc při zvládání osobních problémů (individuální terapie)
 • pomoc při řešení partnerských problémů a krizí (manželská, párová terapie, problémy navazování partnerských vztahů, rodinná terapie)
 • mediace řešení problémů v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci
 • podpůrná psychoterapie při zvládání a prevenci somatických onemocnění (viz texty)

Termín konzultace je vždy nutno dohodnout předem.

Skupinová terapie (ve spolupráci s PhDr. Ludmilou Piňosovou, Brno)

 • skupiny osobního rozvoje (především rozvoj vlastních možností řešení problémů, které nás trápí a komplikují nám život)
 • skupinová terapie
 • výcvikové skupiny zaměřené na získání specifických sociálních dovedností (například navazování a udržení si partnerských vztahů, umění sebeprosazování a sebeprezentace...)
 • podpora samořídících skupin

Diagnostika

 • možnost vyšetření pomocí psychodiagnostických metod a vypracování zprávy
 • vyšetření žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči a žadatelů o osvojení dítěte partnera/partnerky
 • příprava na výběrová řízení
 • znalecké posudky z odvětví psychologie

Termín vyšetření je vždy nutno dohodnout předem.

Supervize

 • případové supervize v sociální oblasti

                    - individuální

                    - skupinová

 • supervize týmu

 

Kontakt

Psychologporadna - Mgr. Lubomír Smékal

lsmekal@gmail.com

Žerotínovo náměstí 8
Olomouc
779 00
www.lubomirsmekal.cz

+420603248178

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode